Tionól Scoile

Gach Céadaoin bíonn tionól scoile ar siúl sa halla. Ar maidin bíonn tionól na hardranganna agus tar éis am sosa bíonn tionól na bunranganna ar siúl. Trí huaire in aghaidh na bliana bíonn tionól uilscoile ar siúl- um Nollag, le linn Seachtain na Gaeilge agus ag deireadh na bliana chomh maith.

Go seachtainiúil bíonn deis ag rang amháin ó Naíonáin Bheaga- Rang 2 agus rang amháin ó Rang 3-6 cur i láthair ranga a dhéanamh, áit go mbíonn an dá rang sin i bhfeighil ar an tionól. Ag an tionól déanfar Gaeilgeoir na Seachtaine agus Dalta na Seachtaine a fhógairt. Chomh maith leis sin, ghlaofar ainmneacha amach ón Leabhar Órga. Seo hiad ainmneacha na bpáistí a rinne sár-iarracht le linn na seachtaine luachanna scoile GSER a chur chun cinn.

 

  • Anuas ar sin gach Seachtain bíonn deis againn:
  • Breithlaethanta na Seachtaine a cheiliúradh
  • Fógraí scoile a fhógairt
  • Amhrán na Míosa a chasadh
  • An Rang is béasaí agus Laoch an Lae a ainmniú

 

 

School Assembly

Our school assemblies take place every week in the school hall. Our senior assembly takes place in the morning while our junior assembly is held after small break. Three times per year the school gather for our whole school assembly which happens before the Christmas break in December, during Seachtain na Gaeilge and again before the summer break.

Every week a senior class and a junior class are chosen to host the assembly. As part of the assembly, we give recognition to Gaeilgeoir na Seachtaine and Dalta na Seachtaine who have been chosen from each class. We also read out the names of any child who has been mentioned in our ‘Leabhar Órga’ which is a book that gives special acknowledgment to children who have gone the extra mile to promote our school values.

On top of these recognitions, each week we also:

  • Celebrate Birthdays of the Week
  • Announce any school news
  • Sing the song of the month
  • Choose the Rang is Béasaí and the Laoch an Lae