Filleadh ar Scoil Meán Fómhair 2019

Returning to School 2019
21-Lúnasa-19
Filleadh ar Scoil Meán Fómhair 2019

03-09-2019

Tá an-sceitimíní orainn go mbeimid ar oscailt amárach! Táimid ag súil go mór leis na páistí go léir a fháiltiú ar ais. Beidh sé go hálainn freisin na Naíonáin nua a fheiscint ar maidin!

We are very excited to be opening tomorrow! We are really looking forward to welcoming all of our children back tomorrow. It will be lovely to see our new Naíonáin Bheaga in the morning too!

Seo na socruithe don mhaidin:

These are the arrangements for the morning:

  • Tá an carrchlós trasna an bhóthair (ceann nua) ar oscailt. Is féidir é a úsáid. Iarraimid oraibh a bheith béasach agus dleathúil sa bhealach a dhéanann sibh páirceáil taobh amuigh den scoil. Bí coinsiasach faoi dhaoine ag siúl agus ag rothaíocht. Tá páistí ó ar a laghad 3 scoil ag dul thart ar maidin. Níor mhaith linn aon timpist. Beidh Pamela ar ais ag na soilse chun cabhrú leis na páistí trasnú. Abair Hi léi!
  • The carpark across the road from the school (the new one) is open for use. We ask that you park legally and with courtesy outside the school. Please be conscious of those who are walking and cycling. There are children from at least 3 schools passing there every morning and we want to avoid any accidents. Pamela will be at the traffic lights in the morning to help the children cross. Say Hi to her!
  • Beidh an dá gheata coisithe oscailte. Bí cinnte go bhfanann na páistí ar na cosáin agus iad taobh istigh de gheataí na scoile mar tá carranna fós ag teacht isteach na geataí móra. Ní bheidh an limistéir túirlingthe ar oscailt de bharr nach bhfuil sé sabháilte do pháistí bheith ag trasnú ag an trasrian coisithe.
  • The 2 pedestrian gates to the front of the school will be open. Please remind your children to walk on the footpaths inside the school gates as there are cars still coming in the main gates. The drop-off area remains closed for safety reasons, to ensure the children can cross at the pedestrian crossing safely.
  • Rachaidh na Naíonáin nua síos an phasáiste in aice an seomra nua go cúl na scoile. Baileoidh siad sa chlós beag ar chúl na scoile. Is féidir le tuismitheoirí fanacht leo taobh leis na línte agus don chéad mhaidin, ceadófar tuistí isteach sa rang ar feadh cúig nóiméad chun cúpla grianghraif a ghlacadh agus slán a fhágáil. Beidh cupán tae/caifé ar fáil sa halla do thuismitheoirí na Naíonáin nua- deis deas casadh le tuismitheoirí eile ag tús saol scoile an pháiste.
  • The Naíonain Bheaga will come down the passageway beside the new classroom to the back of the school, where they will line up in the Junior Infant yard. Parents may stay beside them in the líne and will be permitted to follow the lines into the school for the first morning to get a few photos and to say goodbye in the classrooms. There will be tea/coffee available then in the hall to give the parents a chance to meet up with other parents- a good chance to mingle at the start of your child's school experience!
  • Baileoidh ranganna Naíonáin Mhóra go Rang 6 sa chlós mór amárach. Iarrfaimid ar thuismitheoirí na páistí a scaoileadh ag an ngeata agus ligint do na páistí siúl go dtí na línte. Beidh múinteoirí sa chlós ag stiúradh rudaí ar maidin!
  • Naíonáín Mhóra up to Rang 6 will gather in the big yard tomorrow (halla from Thursday). We ask that parents let them walk to their lines from the gate (without the parents). There will be teachers in the yard to help them find their way!

Faoi iamh gheobhaidh tú liosta do na hamana imeachta na naíonáin nua do Mhí Meán Fómhair:

Please note the collection times for our new infants during the month of September:

4/9/19: 8.50-11.00

5/9/19: 8.50-12.00

6/9/19: 8.50-12.00

9/9/19: 8.50-12.00

10/9/19: 8.50-12.00

11/9/19: 8.50-12.00

12/9/19: 8.50-1.30

13/9/19: 8.50-1.30

  • Baileofar na ranganna go léir ón gclós mór nuair a bhíonn siad ag dul abhaile.
  • All classes are to be collected from the big yard when they are going home.

Fáilte ar ais go GSER!

Events
Ean
29 2020
Cruinnithe Tuistí/Múinteoirí
Ean
30 2020
Cruinnithe Tuistí/Múinteoirí
06-Ean-2020
Parent/Teacher Meetings
09-Noll-2019
Thanks
09-Noll-2019
December Newsletter
29-Samh-2019
Autism and Social communication training for parents
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín
Leamhcán
Co. Átha Cliath
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2020 Gaelscoil Eiscir Riada