Obair Fheabhsúcháin Scoile Samhradh 2019

School Remediation Works Summer 2019
14-Meitheamh-19
Obair Fheabhsúcháin Scoile Samhradh 2019

14/6/19

A Thuismitheoirí, a chairde,

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tar éis a bheith ag plé le scoileanna difrúla na tíre an tseachtain seo maidir le pleananna tógála an tsamhraidh.

Beidh An Roinn Oideachais agus Scileanna i bhfeighil ar thalamh na scoile ón Aoine 28 Meitheamh 2019 go dtí deireadh Mí Lúnasa.Toisc an obair tógála seo,tá orainn mar fhoireann scoile, an scoil a phacáil suas ina iomláine agus gach rud a chur i stórais don samhradh. Is tasc mór mílteach scoile é seo.

Níl ach scála ama gearr tugtha dúinn chun an obair seo a dhéanamh agus dá bharr, cheadaigh an Roinn dúnadh eisceachtúil do Ghaelscoil Eiscir Riada i mbliana.

Gheobhaidh na páistí a gcuid laethanta saoire ar an Aoine 21 Meitheamh agus osclófar an scoil arís go hoifigiúil Dé Céadaoin 4 Meán Fómhair. Ní bheidh aon leath lá 21/6/19 agus beidh na hamanta imeachta scoile mar is gnáth do chách ar an lá sin.

Rachaidh na turais scoile agus oíche ghradaim Rang 6 ar aghaidh mar a socraíodh le linn na seachtaine 24-28 Meitheamh. Rachaidh na páistí go halla na scoile ar na laethanta cuí.

18/6/19: Turas scoile Rang 2

26/6/19: Oíche Ghradaim Rang 6 @ 7i.n.

26/6/19: Turas scoile Rang 3

27/6/19:Turas scoile Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang 1, Rang 4 & Rang 5

Tá fíor bhrón orainn arís faoin bhfógraíocht déanach seo, ní cuireadh ar an eolas muid go dtí maidin inniu, faraor.

Is cás deacair dúshlánach é seo dúinn ar fad agus cás faoi leith nach bhfuil aon neart againn air. Chabhraigh bhur gcuid tacaíocht agus tuiscint go mór linn le linn Téarma 1 agus thug sé misneach dúinn leanúint ar aghaidh agus rudaí a choinneáil socair do pháistí na scoile. Impímid oraibh arís spioraid GSER a léiriú agus a thaispeáint, go dtí go mbeidh an tionscnamh seo thart ina iomláine againn.

Coinnigh súil géar amach ar na bealaí chumarsáide scoile ar fad chun an t-uasdatú is déanaí a fháil.

The Department of Education and Skills have been meeting with all schools affected by the remediation works this week.

The Department of Education and Skills will take over our school site on Friday 28th June 2019 until the end of August. Due to the nature of the work involved, the whole school must be packed up and put into storage for the summer months.This is a mammoth task for our school community.

Due to the short time frame available to us, the Department have sanctioned an exceptional closure for Gaelscoil Eiscir Riada this year.

The children will receive their summer holidays on Friday 21st June and return to school on Wednesday 4th September.

There will be no half day 21/6/19 and children will go home at the usual collection times.

All school tours and the Rang 6 graduation ceremony will still take place as planned during the week of June 24th-28th. The children will assemble in the school hall as normal on the day of their tour.

18/6/19: Turas scoile Rang 2

26/6/19: Oíche Ghradaim Rang 6 @ 7i.n.

26/6/19: Turas scoile Rang 3

27/6/19:Turas scoile Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang 1, Rang 4 & Rang 5

We apologise profusely for the short notice of this very important news, however, details of this exceptional closure were only communicated to us this morning.

We find ourselves unfortunately once again in a very difficult situation.(due to circumstances beyond our control) Your support and understanding during Term 1 was invaluable to us as a staff and enabled us to keep going and keep things as normal as possible for all the children of GSER. We are asking once again for the same GSER community spirit to enable us to see this project through effectively.

Please keep an eye on the various forms of school communication over the next few days for all further updates.

Faoi iamh gheobhaidh tú liosta do na hamana imeachta na naíonáin nua do Mhí Meán Fómhair:

Please note the collection times for our new infants during the month of September:

4/9/19: 8.50-11.00

5/9/19: 8.50-12.00

6/9/19: 8.50-12.00

9/9/19: 8.50-12.00

10/9/19: 8.50-12.00

11/9/19: 8.50-12.00

12/9/19: 8.50-1.30

13/9/19: 8.50-1.30

Míle buíochas libh arís as bhur gcuid tacaíochta.

Táimid fíor bhuíoch díobh go léir.

Is muidne,le mór mheas,

Bord Bainistíochta & Foireann Na Scoile

Events
No events found
05-Samh-2019
Dressing up for Halloween
01-Samh-2019
Registration for Junior Infants 2020-2021
18-D.Fómh-2019
Meeting to select two parent nominees for the new Board of Management
18-D.Fómh-2019
Coiste na dTuismitheoirí's AGM
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín
Leamhcán
Co. Átha Cliath
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2019 Gaelscoil Eiscir Riada