Ráiteas Misean agus Éiteas

Ráiteas Misean

Chun tacú le forbairt agus foghlaim do gach duine i bpobal na gaelscoile i mbealach oscailte, sona, oiliúna a thaispeáineann meas do chách.

Mission Statement

To support the learning and development of each individual in the Gaelscoil community in an open, respectful, happy and nurturing environment

Éiteas Scoile

Is Gaelscoil Caitliceach é Gaelscoil Eiscir Riada faoi phátrúnacht an Fhorais Phátrúnachta na Scoileanna lán Ghaeilge (www.foras.ie, @AFPatrunachta), an pátrún is mó ar Ghaelscoileanna in Éirinn.

Tá dhá chuid lenár n-éiteas scoile:

  • éiteas teangan- ‘Sí an Ghaeilge an teanga cumarsáide sa scoil. Foghlamaíonn na páistí trí Ghaeilge seachas don ábhar Béarla
  • éiteas creidimh- Is scoil Caitliceach sinn. Forbraímid luachanna Caitliceach. Múintear an clár caitliceach ‘sna ranganna. Ullmhaímid na páistí do na Saicrimintí. Fáiltímid roimh páistí d’aon chreideamh agus gan creideamh

Caomhnaímid forbairt iomlán gach dalta. Tá comhoibriú idir dhaltaí, foireann agus tuistí mar bhunchloch na scoile seo. Tá forbairt proifisiúnta na fóirne agus an Bord Bainistíochta tábhachtach dúinn.

Tá comhionnanas lárnach i ngach gné de chúrsaí scoile. Táimid bródúil as atmasféar fáíltiúil agus dearfach na scoile.

School Ethos

Gaelscoil Eiscir Riada is a Catholic Gaelscoil under the patronage of “Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lánghaeilge” (www.foras.ie, @AFPatrunachta),the largest patron ofGaelscoileanna in Ireland.

There are two aspects to our ethos:

  • A language ethos- Irish is the language of communication throughout the school. Children learn everything through the medium of Irish, except for the subject, English.
  • A religious ethos- We are a Catholic school. We promote Catholic values. We teach the Catholic programme in class. We prepare the children for the sacraments. We welcome children of all religions and none.

We develop the child holistically to give them a fully rounded education. Co-operation between pupils, staff and parents is the foundation of our school. The professional development of Staff and the Board of Management is important to us

Equality is central to all aspects of the school. We are proud of the welcoming, positive atmosphere in the school.

17-Noll-2020
Christmas Newsletter, Special Edition
19-D.Fómh-2020
Sept/Oct 2020 Newsletter
10-M.Fómh-2020
School Calendar 2023-2024
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín,
Leamhcán,
Co. Átha Cliath,
K78 YX77,
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelscoil Eiscir Riada