Scrúdaithe Caighdeánacha

Standardised Tests
12-Márta-19
Scrúdaithe Caighdeánacha

Le cúpla bliain anuas, tá athrú tagtha ar an Módh ina dáiltear Múinteoirí d’Oideachas Speisialta. D’eisigh an Roinn Oideachas agus Scileanna (ROS) treoirlínte nua chun scoileanna a threorú sa bhealach is éifeachtaí an dáileadh seo a úsáid. Tá alán ama caite againn i mbliana ag déanamh pleanáil do na hathruithe seo le éascaitheoir ón PDST (An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí). Tar éis go leor plé, aischothú agus comhairle ón bhfoireann i nGSER, an PDST agus an Chigireacht, tá an Bord Bainistíochta tar éis an cinneadh a ghlacadh, moltaí na Roinne a leanúint agus na Scrúdaithe Caighdeánacha a dhéanamh le páistí i ranganna 2,4 agus 6 amháin go bliantúil sa tríú téarma as seo amach.

Táimid tar éis méadú a fheiscint i mbuairt agus imní inár bpáistí agus a gcuid tuismitheoirí le roinnt blianta anuas de bharr brú na scrúdaithe caighdeánacha. Tá súil againn go laghdóidh an samhail dea-chleachtais seo an bhrú do chách.

There has a been a change in the Allocation Model for Special Education Teaching in the last couple of years. Last year a new set of guidelines in how best to use this allocation was issued by the Department of Education and Skills (DES). We have spent a lot of time this year planning these changes with a facilitator from the PDST (Professional Development Service for Teachers). Following much discussion, feedback and advice from GSER staff, the PDST and the Inspectorate, the Board of Management have decided to follow the DES recommendations to only administer Standardised tests to children from Rang 2, 4 and 6 yearly in the third (Summer) term.

We have seen an increase in anxiety and worry in both children and parents due to increased testing over the last number of years. We hope the new model of best practice will alleviate this stress for all.

Sona liom féin.jpg

Events
No events found
21-Lún-2019
Returning to School 2019
14-Meith-2019
June Newsletter
14-Meith-2019
School Remediation Works Summer 2019
23-Bealt-2019
NPC Conference 2019
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín
Leamhcán
Co. Átha Cliath
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2019 Gaelscoil Eiscir Riada