Acmhainní

Suíomhanna úsáideacha Mata

Naíonáin Shóis.
www.topmarks.co.uk/maths-games
Cluichí bunaithe ar na scileanna a fhoghlamaíonn na naíonáin, m.sh Luathghníomhaíocht Mata, Uimhreas, Pátrúin, Cruth & Spás, Sonraí

Naíonáin Shínsir

http://ie.ixl.com/maths/sr-infants
ICT games based on all the skills for the senior infant curriculum. Great range of activities to do at home!

www.maths-drills.com
Addition worksheets available to help children learn their tables and practice their sums

Rang 1
http://ie.ixl.com/maths/class-1
Maths games that cover the first class curriculum

www.maths-games.org/math-games
Games based on time/ the clock

www.topmarks.co.uk/maths-games
Games that cover the first class curriculum

Rang 2
www.ncca.ie
Deicheanna agus aonad

www.theschoolhub.ie
Táblaí/ Tables

www.scoilnet.ie
Mata- gaelscoileanna (tá roinnt mhaith cluichí éagsúla ann);

Rang 3
http://ie.ixl.com
Clúdaíonn an suíomh seo na snáthaonaid uilig – Go maith le haghaidh táblaí

www.multiplication.com/games
Go maith le haghaidh dul siar a dhéanamh ar táblaí iolrú; tá go leor cluichí ann m.sh multiplication Grand Prix srl.

www.fun4thebrain.com/mult.html
‘Fact famililes’ in úsáid i go leor de na cluichí

Rang 4
www.coolmath4kids.com
www.rescources.woodlands-junior.kent.sch.uk
Penalty shootouts

www.scoilnet.ie

Rang 5 agus Rang 6
www.mathplayground.com math games/logic games/math videos
Go maith le haghaidh Réasúnú agus Fadhbréiteach

www.scoilnet.ie
Cluichí agus Físeanna an-mhaith agus na quizeanna

www.rescources.woodlands-junior.kent.sch.uk
Tá go leor gníomhaíochtaí mata le fáil ar an suíomh seo don mhata, agus tá na Cluichí Táblaí an-mhaith.

www.coolmath4kids.com
Tá puzail maithe ar fáil ar an suíomh seo.

www.mathsisfun.com
Cluichí agus gníomhaíochtaí maithe ar fáil anseo.

www.ixl.com
Cleachtadh Mata

www.wordgames.com
Sudoku puzzles

Síomhanna Úsáideacha eile

Ginearálta/General

http://www.abcya.com/

http://www.bbc.co.uk/children/

https://www.brainpop.com/

http://www.cbeebies.com/

http://www.enchantedlearning.com/Home.html

https://www.scoilnet.ie/

http://www.magickeys.com/books/

http://www.storylineonline.net/

http://www.topmarks.co.uk/english-games/5-7-years/letters-and-sounds

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/crossword/

http://www.abcya.com/make_a_word_search.htm

http://kids.wordsmyth.net/wild/

http://www.sesamestreet.org/

Gaeilge

http://www.cula4.com/ga/baile

http://www.tearma.ie/Home.aspx

http://www.focloir.ie/

17-Noll-2020
Christmas Newsletter, Special Edition
19-D.Fómh-2020
Sept/Oct 2020 Newsletter
10-M.Fómh-2020
School Calendar 2023-2024
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín,
Leamhcán,
Co. Átha Cliath,
K78 YX77,
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelscoil Eiscir Riada