Bord Bainistíochta

Bord Bainistíochta

Bord Bainistíochta/ Board of Management

Déanann an Bord Bainistíochta bainistiú ar an scoil ar son an phátrúin. Cinntíonn siad go bhfuil timpeallacht glan, sábháilte foghlama ar fáil do na páistí. Cuireann siad acmhainní ar fáil nuair a bhíonn an t-airgead sa bhuiséad acu. Tugann siad faoi phleanáil pholasaithe agus ábhair in éineacht le foireann na scoile agus tuismitheoirí na scoile. Cinntíonn siad go bhfuil airgead na scoile agus deontaisí na Roinne caite sa chuí ceart.

Is Aonán Corparáideach an Bord Bainistíochta. Bíonn ochtar ar an mBord, beirt roghnaithe ón bpobal, beirt ón bhfoireann, beirt ó thuismitheoirí na scoile agus beirt curtha isteach ag an bPátrún. Nuair a bhíonn an t-ochtar tofa, níl siad mar ionadaithe níos mó, ach mar ghrúpa aontaithe ag obair ar son na scoile. Déanann an Bord Bainistíochta a cuid gnó ar fad trí Ghaeilge. Bíonn toghcháin do na Boird gach 4 bliain.

The Board of Management manage the school on behalf of the school patron. They provide a clean, safe learning environment for the children. They provide wonderful resources to the school when the budget allows for it. They undertake and review planning for subject matter and policies, along with the staff and the parents. They make sure that school funds and Department grants are spent correctly and fully accounted for.

The Board is a Corporate entity. There are eight members on the Board, two chosen from the community, two from the teaching staff, two from the parent body and two chosen by the school Patron. Once formed, the Board members are not representing the group they came from, but work as a unit on behalf of the school. The Board of Management does all it’s business through Irish. There are elections for the Board every 4 years.

Baill an Bhoird 2015-2019/Board Members 2015-2019

Joe Ó Nualláin Cathaoirleach/Chairperson

Damhnait Uí Ruairc Rúnaí/ Secretary

Daithí Ó Máirtín Cisteoir/ Treasurer

Daithí Ó Murchú

Helen Gibbons

Pádraig Ó hArrachtáin

Frank Ó Tormaigh

Michael Ó Duibhir

Tuairisc Bhliantúil 2017.pdf

Events
No events found
17-Noll-2020
Christmas Newsletter, Special Edition
08-Noll-2020
December Newsletter 2020
02-Samh-2020
Registration For Naíonáin Sóisir 2021-2022
19-D.Fómh-2020
Sept/Oct 2020 Newsletter
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín
Leamhcán
Co. Átha Cliath
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2021 Gaelscoil Eiscir Riada