Céadatán d'Ealaín

Céadatán d'Ealaín

Tar éis dúinn an foirgneamh álainn nua a fháil i 2012, chuir an Roinn sinn ar an eolas faoi scéim Céadatán d'Ealaín a bhí ar fáil . Chuamar tríd an próiséas go léir- ag cur Coiste le chéile idir baill foirne, tuismitheoirí agus ealaíontóir chun sinn a stiúradh tríd an próiséas. Lorgaíomar tairiscintí ó ealaíontóirí ar fud na tíre i gcomórtas oscailte. Fuaireamar alán iarratais agus roghnaigh an Coiste seachtar ealaíontóir chun dul ar aghaidh chuig an chéad céim eile. Bhí ar an seachtar sin leathnú a dhéanamh ar a gcéad iarratais le samplaí concréiteacha. Nuair a tháinig siad sin isteach, bhí an-sceitimíní orainn ach bhí orainn rogha amháin a phiocadh. Is d'aon ghuth a roghnaíomar Peadar Lamb chun tabhairt faoin tionscadal linn. Mar chuid dá iarratas, bhí sé ag tabhairt deis do chuile duine sa scoil, idir dhaltaí agus baill foirne, páirt a ghlacadh sa phíosa ealaíne seo.

Thar tréimhse thart ar sé mhí, tháinig Peadar chugainn chun an tionscnamh a mhíniú dúinn agus chun tabhairt faoi na píosaí a bhí le déanamh againne. Sa bhaile, bhí sé ag obair ar an bpíosa a bhí ag dul sa lár de na pánaí beaga gloine a rinneamar sa scoil. Ar deireadh bhí sé réidh aige, agus táimid an-bhródúil as na fuinneoga álainn atá againn idir thíos agus thuas staighre.

After we got our beautiful new building in 2012, the Department informed us that we were eligible to apply for the Percent for Art Scheme. We went through the whole process, putting a committee of staff members, parents and an artist who guided us through the process together. We sought tenders from artists throughout the country in an open competition. We received many applications, but the committee whittled it down to seven artists who then moved to the next phase of the process. These seven artists had to submit a more detailed application along with a concrete representation (where possible). When these applicactions arrived, we were very excited about what we saw, but after a vote at committee level, Peadar Lamb, artist and sculptor was chosen unanimously to be our artist. http://www.peadarlamb.com/ As part of his submission, he was including every person in the school , both children and adults, in the project.

Over a period of about six months, Peadar came to us to explain the process and to help us do the little panes of glass that would then be the frame for his own personal piece of work. Eventually, the windows were ready and we are very proud of having such a beautiful piece of art in our school, both up and downstairs.

Events
No events found
17-Noll-2020
Christmas Newsletter, Special Edition
08-Noll-2020
December Newsletter 2020
02-Samh-2020
Registration For Naíonáin Sóisir 2021-2022
19-D.Fómh-2020
Sept/Oct 2020 Newsletter
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín
Leamhcán
Co. Átha Cliath
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2021 Gaelscoil Eiscir Riada