Cluichí Gaelacha

Cluichí Gaelacha

Cluichí Gaelacha

Imrímid peil gaelach, iománaíocht agus camógaíocht sa scoil.

Sa chéad téarma, tosaímid leis an bpeil agus déanann na buachaillí agus cailíní traenáil tar éis am scoile uair amháin in aghaidh na seachtaine. Eagraíonn Cumann na mBunscol cluichí dúinn agus bíonn 3 fhoireann againn ag glacadh páirt sna comórtais seo gach bliain. Bíonn foireann na mbuachaillí sóisear, foireann na mbuachaillí sinsear agus foireann na gcailíní ann. I mbliana, bhí níos mó ná 60 páiste ag traenáil linn gach seachtain.

I Samhain 2016, d’éirigh leis na buachaillí sínsear an cluiche ceannais a bhaint amach agus a bhuachaint i bPáirc an Chrócaigh. D’éirigh le foireann peile na gcailíní an éacht céanna a bhaint amach i 2015.

I mí Feabhra nó Márta, tosaímid ag déanamh traenáil iománaíochta agus traenáil camógaíochta leis na buachaillí agus na cailíní. Mar an gcéanna leis an bpeil, bíonn 3 fhoireann ag glacadh páirt i gcluichí Cumann na mBunscol. Chomh maith leis sin, eagraíonn na Sairséalaigh i Leamhcán blitzchomórtais do na scoileanna áitiúla gach bliain agus imríonn na páistí go leor cluichí.

Le roinnt blianta anuas tá foirne na scoile tar éis cluichí ceannais i bPáirc an Chrócaigh a bhaint amach agus a bhuachaint. Seo a leanas na hócáidí speisialta bhí ag an scoil go dtí seo:

Cumann na mBunscol

Foireann Peile na gCailíní:

2014 - buaiteoirí Sciath Seán Mac an Bhreitheamh

2015 - buaiteoirí Corn Tadhg Ó Cionnaith

Foireann Peile na mBuachaillí:

2013 - buaiteoirí Sciath Ó Donnchú

2016 - buaiteoirí Corn Ó Donnchú

Foireann Iománaíochta:

2013 - buaiteoirí Sciath Uí Néill

Cóitseáil sa scoil

Tagann cóitseálaí isteach ó CLG na Sairséalaigh go rialta chun scileanna iománaíochta agus scileanna peile a mhúineadh do na páistí sna bunranganna.

I 2016, thosaigh cóitseálaithe ó na Gaeil Óga, CLG nua áitiúil, ag teacht isteach sa scoil chun scileanna cluichí gaelacha a mhúineadh do na páistí. Tá an t-ádh linn go bhfuil dhá chlub CLG ann sa cheantar dár bpáistí.

Gaelic Games

We play Gaelic football, hurling and camogie in the school.

In the first term, we begin with the Gaelic football and the boys and girls train once a week. Cumann na mBunscol organise games for us and we have 3 teams playing in these competitions every year. We have a boys’ junior team, a boys’ senior team and a girls senior team. This year, more than 60 children were training each week.

In November 2016, the boys’ senior team managed to qualify for, and win, the final in Croke Park. The girls’ team achieved this same feat in 2015.

In February or March, we begin hurling and camogie training with the boys and girls. As with the football, we have 3 teams taking part in Cumann na mBunscol games. Added to that, Lucan Sarsfields GAA club organise blitz completions for all local schools every year and the children play plenty of games.

For a few years now, some of our school teams have managed to qualify for, and win, finals in Croke Park. The following are those special occasions that the school has had up to now:

Cumann na mBunscol

Foireann Peile na gCailíní:

2014 - buaiteoirí Sciath Seán Mac an Bhreitheamh

2015 - buaiteoirí Corn Tadhg Ó Cionnaith

Foireann Peile na mBuachaillí:

2013 - buaiteoirí Sciath Ó Donnchú

2016 - buaiteoirí Corn Ó Donnchú

Foireann Iománaíochta:

2013 - buaiteoirí Sciath Uí Néill

Coaching in school

A coach or Games Promotion Officer from Lucan Sarsfields comes to the school regularly throughout the school year and teaches the skills of hurling and football to the children in the junior classes.

In 2016, coaches from Na Gaeil Óga, a new local GAA club, started coaching the skills of Gaelic games to the children. We are lucky to have two GAA clubs in the locality for our children.

Events
No events found
17-Noll-2020
Christmas Newsletter, Special Edition
08-Noll-2020
December Newsletter 2020
02-Samh-2020
Registration For Naíonáin Sóisir 2021-2022
19-D.Fómh-2020
Sept/Oct 2020 Newsletter
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín
Leamhcán
Co. Átha Cliath
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2021 Gaelscoil Eiscir Riada