Coiste na dTuismitheoirí

Coiste na dTuismitheoirí

COMHAIRLE NA d TUISMITHEOIRÍ/ PARENT’S ASSOCIATION

Tá gach tuismitheoir/caomhnóir ina b(h)all de Chomhairle na dTuismitheoirí. Bíonn Cruinniú Cinnbhliana ag an gComhairle i bhFómhar na bliana agus toghtar Coiste ann.

Bunaíodh Coiste na dTuismitheoirí na Scoile i Mí Meán Fómhair 2005 le bunú na scoile féin, ar mhaithe leis na Tuismitheoirí agus na páistí atá ag freastal ar Ghaelscoil Eiscir Riada. Is é Brian Mag Lochlainn Cathaoirleach an Choiste i mbliana (2020/21).

Is leas páistí na scoile atá mar chroílár an Choiste. Comhoibríonn Coiste na dTuismitheoirí le Foireann na scoile agus leis an mBord Bainistíochta chun Pobal Scoile leathan a chothú.

Tá ceithre aidhm thábhachtach ag Coiste na dTuismitheoirí.

  1. Páirtíocht agus comhoibriú a chothú idir Thuismitheoirí, Mhúinteoirí agus an Bord Bainistíochta ar mhaithe le hoideachas agus forbairt leanúnach na bpáistí.

  1. Tuairimí na dTuismitheoirí a chur in iúil taobh istigh den scoil agus do ghrúpaí taobh amuigh, m.sh. Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí nó Gaelscoileanna.
  2. Tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir le forbairtí sa scoil agus maidir le hathraithe oideachasúla a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar na páistí.
  3. Tacú leis an scoil, imeachtaí a eagrú a thacaíonn leis an scoil go sóisialta agus ó thaobh airgid de.

Is bealach an mhaith é seo chun a bheith páirteach i saol na scoile agus chun aithne a chuir ar thuismitheoirí eile. Ní bheadh an scoil in ann leanúint ar aghaidh mar atá gan an tacaíocht airgeadais agus cabhair ón ngrúpa seo agus táimid fíor bhuíoch as a gcuid comhoibriú ar fad .

Each parent/guardian is a member of Comhairle na dTuismitheoirí. In the Autumn, the Comhairle holds it’s A.G.M. where the Coiste is elected.

Coiste na dTuismitheoirí was founded in September 2005 when the school first opened, for the benefit of Parents and Children of Gaelscoil Eiscir Riada. Brian Mag Lochlainn is the Chairperson of Coiste na dTuismitheoirí this year (2020/21).

The wellbeing of the children is central to all the Coiste’s activities. Coiste na dTuismitheoirí works in harmony with the school staff and the Board of Management to cultivate the wider school community.

Coiste na dTuismitheoirí have four main aims.

  1. To foster partnership and cooperation between Parents, Teachers and the Board of Management to ensure the continued education and development of the child at school.
  2. To represent the views of parents within the school and of outside bodies, e.g. National Parents Council or Gaelscoileanna.
  3. To inform parents of developments in the school and on educational changes which may affect the children.
  4. To support the school, organising events that support the school in social and financial ways.

This is a great way for new parents in the school to get involved and to get to know other parents in the school. Our school would not be able to carry on without the assistance and financial support of this group of people who give mostgenerously of their time and resources. For their continued support and loyalty, we thank them.

17-Noll-2020
Christmas Newsletter, Special Edition
19-D.Fómh-2020
Sept/Oct 2020 Newsletter
10-M.Fómh-2020
School Calendar 2023-2024
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín,
Leamhcán,
Co. Átha Cliath,
K78 YX77,
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelscoil Eiscir Riada