Gníomhaíochtaí Spóirt (Sports Activities)

Gníomhaíochtaí Spóirt (Sports Activities)

Chomh maith le Corp Oideachas, tugaimid faoi roinnt gníomhaíochtaí spóirt eile a chuireann le foghlaim na bpáistí:

As well as the P.E. Curriculum, we do some additional sports activities that add to the children's learning:

Snámh/ Swimming

Téann daltaí ó rang 2-5 ag snámh. Bíonn na ranganna seo ar súil le linn an lá scoile i linn snámha Cluain Dolcáin agus is iad na múinteoirí a thugann na páisti ann. Múineann múinteoirí snámha iad. Tá costas air agus clúdaíonn sé seo an bus agus an linn agus na ceachtanna. Seoltar notaí abhaile sula dtéann an rang ag snámh leis na dátaí cuí.

Pupils from 2nd to 5th class go swimming for 7 weeks each year. These classes take place during school time in Clondalkin lesuire centre. The class teachers take the class to the centre where swimming instructors will take teach the class. Parents pay for the lessons for a cost which covers the transport, the centre and the lessons. A note will be sent home before swimming classes commence with the according dates.

Rothaíocht/ Cycling

Tagann muintir Cycle Right chuig an scoil gach bliain chun scileanna sábháilteachta ar rothar á mhúineadh do na páistí i Rang 5. Thar 8 seachtain foghlaimíonn na páistí faoi conas rothar a láimhseáil i mbealach ceart agus bíonn deis ag na páistí a gcuid scileanna nua a thástáil ar an raon rothar timpeall Leamhcán.

The trainers from Cycle Right come to the school each year to teach cycle safety skills to children from Rang 5. Over 8 weeks the children learn how to ride a bike in the correct manner and the children have the opportunity to test their new skills on the cycle lanes around Lucan.

Events
Aib
15 2019
Laethanta Saoire na Cásca
Aib
30 2019
Trialacha Rásaí Seantraibh
Bealt
01 2019
Turas Microsoft DreamSpace Rang 5 Frank
Bealt
01 2019
Bizworld Rang 6 Eimear
08-Aib-2019
April 2019 Newsletter
12-Már-2019
Standardised Tests
08-Már-2019
March Newsletter
06-Már-2019
Are you thinking of fostering a child?
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín
Leamhcán
Co. Átha Cliath
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2019 Gaelscoil Eiscir Riada