Lúthchleasaíocht

Lúthchleasaíocht

Lúthchleasaíocht

Bíonn foirne lúthchleasaíochta againn sa scoil gach bliain.

Rásaí trastíre

I mí Eanáir, bíonn trialacha againn do pháistí i ranganna 3, 4, 5 agus 6. Roghnaítear foireann trastíre de 50 páiste agus déanann na páistí seo traenáil gach seachtain ag am lóin. Glacann an fhoireann seo páirt i rásaí trastíre eagraithe ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas. Bíonn rásaí acu i Feabhra, Márta agus Aibreán i bPáirc an Ghrífín, trasna an bhóthair ón scoil. Ritheann na páistí seo arís i rásaí i bPáirc Chorcaí i mí Bealtaine.

Baineann na páistí an-taitneamh as na trialacha, an traenáil agus ag glacadh páirt sna rásaí ar son na scoile.

Tá na dátaí do na rásaí trastíre i bPáirc Gleann an Ghrifín ag 11r.n. leagtha amach mar a leanas:

  1. 8 Feabhra
  2. 8 Márta
  3. 5 Aibreán

Beidh rásaí ar an lá deireanach, Déardaoin 11 Bealtaine, i bPáirc Chorcaí.

Rásaí Seantrabh

I mí Aibreán, bíonn trialacha eile ann chun foireann eile a roghnú do ráibrásaí eagraithe ag Cumann na mBunscol i Stad Seantrabh. Bíonn páistí ag rith ar son na scoile i rásaí sealaíochta agus ritheann buachaill agus cailín ó gach aoisghrúpa (faoi 10, faoi 11, faoi 12 agus faoi 13), ina rásaí haonaracha féin. Beidh na rásaí ar siúl thar lá amháin i mí an Mheitheamh.

Athletics

We have athletics teams in our school every year.

In January, trials are held for children in 3rd, 4th, 5th and 6th classes. A cross-country running team of 50 children is picked and these children take part in training at lunchtime every week. This team takes part in cross-country races organised by South Dublin County Council. They have races in February, March and April in Griffeen Park, across the road from the school. The children then run again in Corkagh Park in May.

The children really enjoy the trials, the training and representing the school in the races.

The dates for this year’s cross-country races in Griffeen Valley Park at 11am are as follows:

  1. Wednesday 8 February
  2. Wednesday 8 March
  3. Wednesday 5 April

The final day’s races will be on Thursday 11 May in Corkagh Park.

In April, more trials are held to pick another team for sprint races organised by Cumann na mBunscol in Santry Stadium. Children represent the school in relay races and a boy and a girl from each age group (u/10, u/11, u/12 and u/13) run in their own individual races. The races will take place over one day in June.

Events
No events found
17-Noll-2020
Christmas Newsletter, Special Edition
08-Noll-2020
December Newsletter 2020
02-Samh-2020
Registration For Naíonáin Sóisir 2021-2022
19-D.Fómh-2020
Sept/Oct 2020 Newsletter
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín
Leamhcán
Co. Átha Cliath
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2021 Gaelscoil Eiscir Riada