An Fhoireann

Príomhoide/ Principal

 Ciara Uí hÉilí

 

Ranganna/ Classes

Naíonáin Bheaga- Gill & Líadan

Naíonáin Mhóra- Fiona & Jacinta

Rang a hAon- Daithí & Ailbhe

Rang a Dó- Deirdre & Pádraic

Rang a Trí- Éanna & Caitríona

Rang a Ceathair- Eimear & Eimear

Rang a Cúig- Niamh & Karen

Rang a Sé- Lorcán & Ciara

 

Cúntóirí Riachtanais Speisialta/ Special Needs Assistants

 Lorna, Niamh, Aoife, Collette, Póilín

 

Muintir na hOifige/ School Secretaries

Máire & Georgina

 

Airíoch/ Caretaker

Colm