Coiste na dTuismitheoirí

Tá gach tuismitheoir/caomhnóir ina b(h)all de Chomhairle na dTuismitheoirí. Bíonn Cruinniú Cinnbhliana ag an gComhairle i bhFómhar na bliana agus toghtar Coiste ann.
Bunaíodh Coiste na dTuismitheoirí na Scoile i Mí Meán Fómhair 2005 le bunú na scoile féin, ar mhaithe leis na Tuismitheoirí agus na páistí atá ag freastal ar Ghaelscoil Eiscir Riada. Is é Brian Mag Lochlainn Cathaoirleach an Choiste i mbliana (2020/21).
Is leas páistí na scoile atá mar chroílár an Choiste. Comhoibríonn Coiste na dTuismitheoirí le Foireann na scoile agus leis an mBord Bainistíochta chun Pobal Scoile leathan a chothú.


Tá ceithre aidhm thábhachtach ag Coiste na dTuismitheoirí.

 

  1. Páirtíocht agus comhoibriú a chothú idir Thuismitheoirí, Mhúinteoirí agus an Bord Bainistíochta ar mhaithe le hoideachas agus forbairt leanúnach na bpáistí.
  2. Tuairimí na dTuismitheoirí a chur in iúil taobh istigh den scoil agus do ghrúpaí taobh amuigh, m.sh. Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí nó Gaelscoileanna.
  3. Tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir le forbairtí sa scoil agus maidir le hathraithe oideachasúla a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar na páistí.
  4. Tacú leis an scoil, imeachtaí a eagrú a thacaíonn leis an scoil go sóisialta agus ó thaobh airgid de.
    Is bealach an mhaith é seo chun a bheith páirteach i saol na scoile agus chun aithne a chuir ar thuismitheoirí eile. Ní bheadh an scoil in ann leanúint ar aghaidh mar atá gan an tacaíocht airgeadais agus cabhair ón ngrúpa seo agus táimid fíor bhuíoch as a gcuid comhoibriú ar fad .