Comhairle na nDaltaí

Comhairle na nDaltaí

Bunaíodh Comhairle na nDaltaí GSER sa bhliain 2023/2024. Bíonn beirt pháiste ó rang 3 go rang 6 ar an gComhairle. Is iad aidhmeanna chomhairle na ndaltaí ná:

  • Feabhas a chur ar chumarsáid idir pháistí, an fhoireann, na tuismitheoirí agus pobal na scoile
  • Cairdeas agus meas a chothú i measc daltaí tríd luachanna scoile GSER
  • A bheith mar chuid de réiteach na faidhbe nuair a nochtaítear deacrachtaí leo i leith modhanna imeachta scoile

 

Comhairle na nDaltaí 2023/2024

Comhairle na nDaltaí 2023/2024

 

Student Council

The GSER Student Council was formed at the beginning of the 2023/2024 school year. The council consists of two children from each class from Rang 3-Rang 6. Some of the aims of the council are:

  • Improve effective communication between students, staff, parents/guardians and the wider school community
  • Promote friendship and respect for all throughout the school community through our school values
  • Help problem solve and resolve issues that students have raised with them with regard to school procedures