Fáilte an Phríomhoide

Ar son pobal scoile GSER is mian liom fáilte is fiche a chur romhaibh go dtí ár suíomh idirlín, áit a bhfuil eolas mar gheall orainn chomh maith le grianghrafanna agus scéalta a bhaineann le saol sona na scoile seo agus gach éinne atá inti!
Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh agus tairbhe as an eolas agus léargas seo ar shaol Ghaelscoil Eiscir Raida. Bunaíodh GSER i 2005 chun oideachas lán-Ghaeilge bunleibhéal a sholáthar do Leamhcán agus don cheantar. Tógadh an foirgneamh nua i x agus ó shin tá GSER suite anseo ar Bhóthar Ghrifin
Is Gaelscoil Chaitliceach í seo a sholáthraíonn timpeallacht shlán shábháilte do gach duine chun tacú le forbairt foghlama an duine óig. Leanaimid modh foghlama an luaththumoideachais, córas a chabhraíonn le páistí an teanga a shealbhú go nadúrtha trí thaithí laethúil i dtimpeallacht gealgháireach Ghaelach. Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide na Gaelscoile agus baineann na páistí amach an-líofacht sa Bhéarla agus sa Ghaeilge tríd an gcóras seo.
Sár-mhúinteoirí atá againn a chuireann togha oideachais ar fáil do phaistí in atmaisfeár sona, cairdiúil agus taitneamhach a chothaíonn féin-mheas agus bua gach dalta trí mheán saibhir na teanga.

Principal’s Welcome
On behalf of everybody in Gaelscoil Eiscir Riada, I would like to welcome you to our website where you will find information about our school as well as many photographs and stories. We hope you enjoy learning about life in GSER.
GSER was founded in 2005 to provide an All-Irish Primary Education for Lucan and its environs. Our present school was built in here on Griffeen Road.
We are a Catholic Gaelscoil and aim to provide a safe and happy environment for all children and staff while promoting, supporting and developing excellent teaching and learning methodologies. We follow the early total immersion method of education which allows our children to acquire the language naturally through daily experiences in an Irish language environment. Irish is the main language of instruction and communication throughout the school and we are very proud of the high level of fluency of our pupils attain both in Irish and English. Our devoted staff provide a high standard of education for your child in a happy, friendly, and pleasant setting where self-esteem and individual talent is nurtured within the richness of the Irish language setting.
Is mise le meas,

Ciara Uí hÉilí
Príomhoide