Ráiteas Misean agus Éiteas

Ráiteas Misean

Chun tacú le forbairt agus foghlaim do gach duine i bpobal na gaelscoile i mbealach oscailte, sona, oiliúna a thaispeáineann meas do chách.

Éiteas Scoile

Is Gaelscoil Caitliceach é Gaelscoil Eiscir Riada faoi phátrúnacht an Fhorais Phátrúnachta na Scoileanna lán Ghaeilge (www.foras.ie, @AFPatrunachta), an pátrún is mó ar Ghaelscoileanna in Éirinn.

Tá dhá chuid lenár n-éiteas scoile:

  • éiteas teangan- ‘Sí an Ghaeilge an teanga cumarsáide sa scoil. Foghlamaíonn na páistí trí Ghaeilge seachas don ábhar Béarla
  • éiteas creidimh- Is scoil Caitliceach sinn. Forbraímid luachanna Caitliceach. Múintear an clár caitliceach ‘sna ranganna. Ullmhaímid na páistí do na Saicrimintí. Fáiltímid roimh páistí d’aon chreideamh agus gan creideamh

Caomhnaímid forbairt iomlán gach dalta. Tá comhoibriú idir dhaltaí, foireann agus tuistí mar bhunchloch na scoile seo. Tá forbairt proifisiúnta na fóirne agus an Bord Bainistíochta tábhachtach dúinn.

Tá comhionnanas lárnach i ngach gné de chúrsaí scoile. Táimid bródúil as atmasféar fáíltiúil agus dearfach na scoile.