Ranganna

Príomhoide/ Principal

 •  Ciara Uí hÉilí

 

Leas-Phríomhoide

 • Diane Argaud

 

Ranganna/ Classes

 • Naíonáin Bheaga- Gill & Líadan
 • Naíonáin Mhóra- Fiona & Jacinta
 • Rang a hAon- Daithí & Ailbhe
 • Rang a Dó- Deirdre & Pádraic
 • Rang a Trí- Éanna & Caitríona
 • Rang a Ceathair- Eimear & Eimear
 • Rang a Cúig- Niamh & Karen
 • Rang a Sé- Lorcán & Ciara

 

Foireann RSO/ SEN Team

 • Diane, Aoife, Aisling, Gráinne, Nóra, Caoimhe

 

Cúntóirí Riachtanais Speisialta/ Special Needs Assistants

 • Lorna, Niamh, Aoife, Collette, Póilín

 

Muintir na hOifige/ School Secretaries

 • Máire & Georgina

 

Airíoch/ Caretaker

 • Colm