Saicrimintí

An Chéad Aithrí

Is i Rang a dó a déantar an Chéad Aithrí. Ullmhaíonn na múinteoirí ranga na páistí don saicrimint i rith am scoile in aontaigh le tuismitheoirí agus caomhnóirí . Roinnt seachtainí roimh an Chéad Chomaoineach Naofa, bíonn céiliúradh an Chéad Aithrí againn leis na páistí agus a gcuid tuismitheoirí thíos i seipéal Naomh Mhuire sa bhaile. Bíonn sé i gcónaí go hálainn!


An Chéad Chomaoineach

Arís ullmhaíonn na múinteoirí na páistí i Rang 2 don Chéad Chomaoineach Naofa aontaigh le tuismitheoirí agus caomhnóirí agus Coiste Comaoineach Tuismitheoirí. Bíonn alán ullmhúchán i gceist ach is fiú é mar bíonn na páistí réidh go maith don lá mór i Mí Bealtaine. Is céiliúradh mór clainne agus cairde é Lá an Chéad Chomaoinigh. Tar éis an searmanais, bíonn fáilte roimh chuairteoirí na bpáistí (agus iad féin dar ndóigh!), teacht chun na scoile le haghaidh cóisir beag.


Sacrimint an Chóineartaithe:Lá iontach spioradálta a bhíonn ag Rang 6 agus iad ag dul faoi lámh an easpaig. Ullmhaíonn múinteoirí Rang a 6 an dá rang agus déanann na páistí Ealáin galánta agus tionscadal. Bîonn an tAifreann ar siúl i seipéal Naomh Mhuire i sráidbhaile Leamhcáin .