Spórt

Peil ghaelach/ Football

  • Comórtas Peile Chumainn na mBunscol i Mí Mheán Fhómhair agus Mí Dheireadh Fómhair. Traenáil agus cluichí ar siúl agus cluiche mór ceannais ar siúl i bPáirc an Chrócaigh ag an deireadh. Shroich foireann na gcailíní an craobh i bPáirc an Chrócaigh le déanaí, bhí an scoil uilig ann chun tacaíocht a thabhairt agus d’éirigh leo an corn a thabhairt ar ais go GSER. 

Cumann na mBunscol football league begins in September. Training commences in September alongside match fixtures. The cup final takes place in Croke Park and our most recent girls’ football team were successful in securing a place in the final which ended in a fantastic cup win for our school team. This day out is a fantastic celebration for our school and always promises to be an exciting day for all.

 

Iománaíocht & Camógaíocht/ Hurling & Camogie

  • Comórtas á reachtáil ag Cumann na mBunscol freisin don chamógaíocht a thosaíonn tar éis na Cásca. I mbliana, tá dhá fhoireann chamógaíochta againn i nGSER, painéal sóisearach (Rang 3 agus 4) agus painéal sinsearach (Rang 5 agus 6). Bíonn traenáil agus cluichí ar siúl gach seachtain agus má éiríonn leis an bhfoireann, leanann siad orthu sa chomórtas ar aghaidh go Páirc an Chrócaigh arís ag deireadh na bliana. 

Cumann na mBunscol also organise a camogie and hurling league in the second half of the school year. In our most recent season we had two camogie and two hurling teams, a junior team (Rang 3 & 4) and a senior team (Rang 5 & 6).

 

Sacar/ Soccer

  • I mbliana, don chéad uair riamh, tá GSER páirteach sa chomórtas sacair FAI agus tá ag éirí go hiontach leo. Bíonn cluichí sraithe i gcoinne scoileanna eile sa cheantar, chomh maith le cluichí coirn. Baineann an comórtas seo le Rang 5 agus Rang 6, ach eagraíonn an FAI blitzchomórtas 5 thaobh gach bliain freisin.

For the first time, GSER has taken part in the schools’ soccer league organised by the FAI. We have been playing league matches against other schools in the community alongside participating in cup matches. The league is open to students in Rang 5 and Rang 6 and our teams have been extremely successful this year so far.

 

Luthchleasaíocht/ Athletics

  • Go bliantiúil bíonn rásaí luthchleasaíocht á eagrú ag Athletics Ireland. Glacann páistí rang 3-6 páirt i rásaí sealaíochta, cliathrás, an léim fhada, an léim ard, caitheamh meáchain agus rasaí eile ina measc. Bíonn na rásaí seo i Staid Morton, Seantrabh agus bíonn lá iontach againn ann de ghnáth.

 

Every year Athletics Ireland organise a Track and Field day for primary schools. Children from rang 3-6 take part in many events including relay races, the long jump, the high jump, the shot put alongside other races. These races usually are held in Morton Park, Santry in May and we always enjoy participating in this fantastic event.