Stair

STAIR NA SCOILE

Is scoil dhá shruth í Gaelscoil Eiscir Riada a d’oscail Meán Fómhair 2005 le beirt mhúinteoir, Príomhoide san áireamh mar gur thosaigh coiste áitiúil feachtas chun an dara Ghaelscoil a lorg do Leamhcán. Bhí 26 dalta ar scoil nuair a d’oscail an scoil ar an gcéad lá de Mheán Fómhair 2005 agus bhí an scoil lonnaithe i halla CLG na Sáirséalaigh. Bhogamar suas chuig seomraí réamhdhéanta ar Bhóthar an Ghrifín i Meán Fómhair 2006 agus táimid ag fás agus ag forbairt anseo ó shin. Fuaireamar aitheantas buan ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta i Bealtaine 2006. Fuaireamar foirgneamh buan álainn i Mean Fómhair 2012. Tá an scoil lán anois le 2 shruth de gach rang ó Naíonáin go Rang 6.

Tá dhá éiteas ag an scoil, Éiteas lán-ghaeilge agus éiteas Caitliceach. Is Gaeilge an teanga cumarsáide in ár scoil. Leanaimid an cúrsa reiligiúin Caitliceach, ach tá fáilte roimh páistí le creideamh eile agus gan creideamh ar bith chomh maith.

Feidhmíonn an scoil faoi Phátrúnacht “An Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge”. (www.foras.ie )

 

Cen fáth Eiscir Riada?

Síneann Eiscir Riada ó Eiscir i Leamhcán chomh fada le h-Eiscir i gCo. na Gaillimhe. ‘Séard atá ann ná eiscir (ridge) de ghairbhéal agus carraigeacha a préamhaíodh tuairim is 10,000 bliain ó shin san aois-oighir. Chomh fada siar leis an dara aois d’aontaigh Conn Céad Cathach agus Eoghan Mór go mbeadh Eiscir Riada ina líne dhealaithe ar Éirinn. Thug na Ceiltigh “An tSlí Mhór” (“The Great Highway”) ar Eiscir Riada a roinn an tír ina dhá leath – Leath Chuinn agus Leath Mhogha. Tá an scoil faoi Phátrúnacht an Fhorais Pátrunachta na Scoileanna Lan Ghaeilge Teo. Scoil le ethos Caitliceach atá ann.

Foghlamaíonn na páistí gach ábhar (seachas Bearla) trí mheán na Gaeilge. I Naíonáin Shóisearacha ní dhéantar aon Bhéarla ar chor ar bith cé go ndéantar na scileanna réamhléitheoireachta trí Gaeilge. Glaotar Tumoideachas ar seo agus tá sé an-éifeachtach, le páistí ag labhairt Gaeilge roimh dheireadh Naíonáin Shóisearacha. Mar atá faighte amach ag tuismitheoirí na scoile, ní bac ar bith atá ann gan Gaeilge a bheith acu sa bhaile ach cabhraíonn sé leis na páistí go mór má tá meoin dearfach ag tuistí ina leith.